پاورپوینت اهميت ژنتيک در بهداشت مادران و نوزادان

پاورپوینت اهميت ژنتيک در بهداشت مادران و نوزادان

پاورپوینت اهميت ژنتيک در بهداشت مادران  و نوزادان

پاورپوینت اهميت ژنتيک در بهداشت مادران  و نوزادان

 

44اسلاید

ژنتيک و مشاوره ژنتيکي

ژنتيک شاخه اي از علم است که با ژن ها، وراثت و تنوع خصوصيات ارثي سر و کار دارد. (بارداري و زايمان ويليامز، 2010) ژنتيک دانشي است که درباره توارث و نحوه انتقال صفات ارثي در انسان از مرحله تشکيل نطفه تا ايجاد جنين و تولد نوزاد و عوامل مؤثر بر آن بحث مي نمايد (پرستاري بهداشت مادران  و نوزادان، دکتر ميترا ذوالفقاري، احمدعلي اسدي نوقابي، 1388)

ژنتيک پزشکي به مطالعه اتيولوژي، پاتولوژي و سير طبيعي آن دسته از بيماري هايي مي پردازد که حداقل بخشي از آنها منشأ ژنتيکي داشته باشند.

-بين 3-2% نوزادان با يک نقص ساختاري مادرزادي و قابل تشخيص متولد مي شوند.

 -3% نقايصي هستند که   تا 5 سالگي مشخص مي شوند و 10-8% ديگر تا 18 سالگي يک يا چند ناهنجاري تکاملي يا عملکردي را بروز مي دهند

-استعداد ابتلا به اغلب بيماري هاي شايع معمولاً اساس ژنتيکي دارد (ويليامز ، 2010)